İş Güvenliği

İSAR GROUP çalışan haklarına saygı ve gereken önemi göstermeyi kendisine vicdani bir borç bilir ve bu doğrultuda şu tedbirleri almaktadır.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında çalışan personeline iş güvenliği konusunda eğitimler verir, bilinçlendirme çalışmaları yapar.
  • Şantiye içerisinde; can güvenliğini tehdit edecek, kaza ve yaralanmaya neden olacak her türlü tehlikeyi önceden tespit ederek tedbir ve önlem alır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişme ve ilerlemelerden haberdar olarak, mevzuatın gerektirdiği koşulları uygular, şantiyelerini bu şekilde devam ettirir.
  • İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarını sürekli geliştirir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilk önce kendi içerisinde kontrol mekanizmasını kurmuştur ve yasal tüm denetlemelerden geçmektedir.